© 2012 - 2017 - Správa Domov Gelnica s.r.o.
Hlavnou pracovnou náplňou našej spoločnosti je výroba tepla a teplej úžitkovej vody pre obyvateľov mesta Gelnica, ktorí sú pripojení do distribučnej siete, ako aj údržba rozvodov tepla a TÚV.   Okrem spomínanej hlavnej činnosti vykonávame: správu budov správu Spoločenstiev vlastníkov bytov vodoinštalatérske práce kúrenárske práce výmenu pomerových meračov SV a TÚV ( vodomery v bytoch) hydraulické vyregulovanie ÚK a TÚV montáž termostatických ventilov v bytoch podklady pre rozúčtovanie nákladov na teplo výmenu stúpačkových rozvodov SV, TÚV a kanalizácie maliarske a natieračské práce demolačné a  búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy práce s azbestom - likvidácia eternitových striech preprava menších nákladov V prípade  záujmu o produkty našej spoločnosti a  využitie našich služieb  neváhajte a kontaktujte  nás na telefónnom čísle 053/48 21 303. Určite Vám odpovieme na Vaše otázky a splníme Vaše požiadavky
Rozvrh ľadovej plochy SPP Úvod Spoločnosť Odberatelia Správa Technológie Referencie Kontakt Mesto Gelnica
Vítame Vás na stránke spoločnosti SPRÁVA DOMOV GELNICA, s.r.o.
Certifikáty SK EN EN