© 2012 - 2017 - Správa Domov Gelnica s.r.o. Úvod Spoločnosť Odberatelia Správa Technológie Referencie Kontakt Mesto Gelnica Zmluvné vzťahy Mesačná fakturácia Ročné vyúčtovanie Reklamácie Cena tepla Platná legislatíva Odpočty
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v Bratislave, stanovil pre regulovaný subjekt Správa domov Gelnica, s.r.o., na obdobie od 01. januára 2021 do 31. decembra 2021 túto: - variabilnú zložku maximálnej ceny tepla   0,0476 €/kWh - fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 129,2741 €/kW Uvedené ceny sú bez DPH. 1kWh = 0,0036 GJ Regulovaný subjekt  Správa domov Gelnica, s.r.o., Športová 14, 056 01 Gelnica, odberateľovi fakturuje : a) variabilnú zložku maximálnej ceny tepla, vynásobenú nameraným množstvom tepla na     odbernom mieste, b) fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom, vynásobenú regulačným príkonom na     odbernom mieste.
Objednávky Zmluvy Faktúry Cena tepla