© 2012 - 2017 - Správa Domov Gelnica s.r.o. Úvod Spoločnosť Odberatelia Správa Technológie Referencie Kontakt Mesto Gelnica
OZNAM: Dodržanie odpočtových termínov je veľmi dôležité. Údaje odpočítané z fakturačných meradiel sú podkladom pre mesačnú fakturáciu pre vlastníka, resp. správcu domu. V miestach, kde sa odpočet vykonáva, je potrebné zo strany odberateľa (správcu domu, majiteľa domu alebo vlastníkov bytov) zabezpečiť prístup do priestorov v dome, kde sa merač nachádza.
Zmluvné vzťahy Mesačná fakturácia Ročné vyúčtovanie Reklamácie Cena tepla Platná legislatíva Odpočty Objednávky Zmluvy Faktúry Odpočty