© 2012 - 2017 - Správa Domov Gelnica s.r.o. Úvod Spoločnosť Odberatelia Správa Technológie Referencie Kontakt
BRATISLAVA: SVB BA – MEDZIJARKY – Bieloruská 58-64
GELNICA: SVB GL – Záhradná 13 SVB GL – Športová 15 SVB GL – Tehelná 3 SVB GL – Športová 2-6 SVB GL – Športová 9 SVB GL – Športová 18-20 SVB GL – Športová 22-24
Výmena stúpačkových rozvodov SV, TÚV a kanalizácie: (ROK 2008)
SPIŠSKÁ NOVÁ VES: SVB SVB VEZIAK Banícka 28 SVB SNV – LIPA - Lipová 5,6 SVB SNV – Komenského 9 SVB SNV – Komenského 13 SVB SNV – Tr. 1. Mája 1-3 SVB SNV – Dubová 3-6 SVB SNV – Tr. 1. Mája 2 SVB SNV – Tr. 1. Mája 4 SVB SNV – Zd. Nejedlého 1
KEŽMAROK: SVB KK – Južná 1507/5 SVB KK – Štefánika 58-60
LEVOČA: SVB LE - JANTÁR - Pri prameni 16
POPRAD: SVB MARICA Slovenskeho odboja 179 BPP PP – ABOV - 29. Augusta 167/43
PREŠOV: BD PO – P. Horova 6-11 M.B.P. PO – Matice slovenskej 4
Mesto Gelnica Spravujeme Referencie Referencie