© 2012 - 2017 - Správa Domov Gelnica s.r.o. Úvod Spoločnosť Odberatelia Správa Technológie Referencie Kontakt
Spravujeme spoločenstvá bytov: SVB GL - Mier SVB GL - Športová 25, 27 SVB GL - Záhradná 1 SVB GL - Záhradná 5 SVB GL - Záhradná 13 SVB Prakovce - Breziny 267 SVB Prakovce - Breziny 268 SVB Prakovce - Breziny 270 SVB Prakovce - Breziny 272 SVB Prakovce - Breziny 273 SVB Prakovce - Breziny 276 SVB Prakovce - Kukorelli 302 SVB Prakovce - Strečno 298 SVB Prakovce - Šmidke, SNP 294 Spoločenstvo DUKLA 9 b. j. Gelnica Spoločenstvo Športová 8/10, Gelnica Spoločenstvo Hlavná 198 Prakovce Spoločenstvo Hlavná Breziny 196 Prakovce SVB Lúčky 348, Žakarovce SVB Prakovce - Breziny 274 SVB GL - SNP 7, 8
Mesto Gelnica Spravujeme Referencie Referencie Spravujeme