Predmet činnosti Profil spoločnosti © 2012 - 2017 - Správa Domov Gelnica s.r.o.
    Dodávanie tepla pre bytový a nebytový fond mesta Gelnice pre účely ústredného vykurovania  a prípravy teplej úžitkovej vody. Ďalej vykonávame: 1. správu budov a sprostredkovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov 2. montáž, rekonštrukciu a údržbu elektrických zariadení 3. vodoinštalatérske práce 4. kúrenárske práce 5. maliarske a natieračské práce 6. demolačné a búracie práce, prípravu staveniska, terénne úpravy 7. montáž priečok a zavesených podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov 8. tenkostenné omietoky stierkovaním 9. výmenu a osadzovanie okien, osadzovanie parapetov bez úpravy stavebných otvorov 10. zváračské práce 11. maloobchod v rozsahu voľných živností 12. veľkoobchod v rozsahu voľných živností 13. sklenárske práce 14. vedenie účtovníctva 15. prenájom strojov, prístrojov a zariadení 16. upratovacie práce 17. kancelárske a sekretárske služby vrátane rozmnožovacích a kopírovacích služieb 18. prenájom hnuteľných vecí 19. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, inštalatérske práce 20. sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností 21. osobnú cestnú dopravu, vykonávanú cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby 22. činnosť organizačných a ekonomických poradcov 23. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb 24. výrobu tepla, rozvod tepla 25. montáž určených meradiel 26. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 27. nákladnú cestnú dopravu, vykonávanú vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 28. vodoinštalarérske opravy, odborné prehliadky
Úvod Spoločnosť Odberatelia Správa Technológie Referencie Kontakt Mesto Gelnica Predmet činnosti Spoločnosť