Predmet činnosti Profil spoločnosti © 2012 - 2017 - Správa Domov Gelnica s.r.o.
Zriaďovateľom spoločnosti Správa domov Gelnica, s.r.o. je mesto Gelnica. Prioritným poslaním spoločnosti je zabezpečovanie služieb v oblasti dodávok tepla a teplej úžitkovej vody, ďalej poskytovanie služieb v oblasti tepelnej energetiky za účelom racionalizácie spotreby tepla na území mesta Gelnica. Konečný efekt je vytváranie tepelnej pohody obyvateľom mesta a ďalším odberateľom tejto komodity. Správa domov Gelnica, s.r.o. priamo zásobuje teplom a teplou úžitkovou vodou približne 1000 domácností a niekoľko účelových zariadení a inštitúcií napojených na tento systém. V rámci ďalšieho zdokonaľovania uvedeného systému Správa domov Gelnica, s.r.o. zveľaďuje energetické zariadenie tak, aby realizovanie dodávok tepla z tohto systému bolo dlhodobo výhodné pre priamych odberateľov. Zámerom Správy domov Gelnica, s.r.o. do budúcnosti je naďalej racionalizovať spotrebu tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV), vytvárať predpoklady pre dobrú regulovateľnosť spotreby tepla a napomáhať pri tvorbe energetickej koncepcie na území mesta Gelnica spolu s ďalšími rozvojovými programami mesta Gelnica.
Úvod Spoločnosť Odberatelia Správa Technológie Referencie Kontakt Mesto Gelnica Profil spoločnosti