© 2012 - 2017 - Správa Domov Gelnica s.r.o. Úvod Spoločnosť Odberatelia Správa Technológie Referencie Kontakt Mesto Gelnica Služby zákazníkom Verejne obstarávanie Odpočty
Profil verejného obstarávateľa spoločnosti Správa domov Gelnica s.r.o.,   Úradný názov: Správa domv Gelnica s.r.o. Sídlo: Športová 14, 056 01 Gelnica Štatutárny zástupca: Ing. Radoslav Kuraj, konateľ IČO: 36 721 166 Tel.: + 421 53 48 21 303 Tel.: + 421 53 48 21 251 E-mail: sprava.domov@spravadomovgl.sk Internetová adresa: www.spravadomovgl.sk Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona 25/2006 Z. z.: § 6 ods. 1, písm. f)
Verejne obstarávanie v roku 2014 [PDF]
Verejne obstarávanie