© 2012 - 2017 - Správa Domov Gelnica s.r.o. Úvod Spoločnosť Odberatelia Správa Technológie Referencie Kontakt
    Strategické a rozvojové programy, racionalizačné opatrenia Strategické a rozvojové programy sú základnou súčasťou obnovy a rozšírovania hmotného investičného majetku zameraného na dosahovanie hospodárnosti , dodržania ekologických trendov a zvýšovania efektívnosti dodávok ÚK a TÚV pre odberateľov tepla. Dosahovanie týchto cieľov v rámci spoločnosti vychádza z filozofie technického riešenia morálne dožitých zariadení zdrojov na výrobu a rozvod tepla.
Mesto Gelnica Dodávka ÚK a TÚV Strategický zámer Strategický zámer