Správa domov Gelnica, s.r.o.

Vítame Vás na stránke spoločnosti Správa domov Gelnica, s.r.o.

Hlavnou pracovnou náplňou našej spoločnosti je výroba tepla a teplej úžitkovej vody pre obyvateľov mesta Gelnica, ktorí sú pripojený do distribučnej siete ako aj údržba rozvodov tepla a TÚV.

Okrem spomínanej hlavnej činnosti vykonávame:

1. správu budov

2. správu Spoločenstiev vlastníkov bytov

3. spracovanie podkladov pre zozúčtovanie nákladov na teplo

4. prevádzka kaviarne Café pod lesom

5. prevádzkujeme pohrebnú službu

Logá partnerov

Slovenský plynárenský priemysel