Spoločnosť

Dodávanie tepla pre bytový a nebytový fond mesta Gelnice pre účely ústredného vykurovania  a prípravy teplej úžitkovej vody.

Ďalej vykonávame:

1. správu budov a sprostredkovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov

2. montáž, rekonštrukciu a údržbu elektrických zariadení

3. maloobchod v rozsahu voľných živností

4. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

5. vedenie účtovníctva

6. prenájom strojov, prístrojov a zariadení

7. kancelárske a sekretárske služby vrátane rozmnožovacích a kopírovacích služieb

8. prenájom hnuteľných vecí

9. sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností

10. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

11. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb

12. výrobu tepla, rozvod tepla

13. montáž určených meradiel

14. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

15. prevádzkovanie pohrebnej služby

16. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekndíciu

Profil spoločnosti

Zriaďovateľom spoločnosti Správa domov Gelnica, s.r.o. je mesto Gelnica. Prioritným poslaním spoločnosti je zabezpečovanie služieb v oblasti dodávok tepla a teplej úžitkovej vody, ďalej poskytovanie služieb v oblasti tepelnej energetiky za účelom racionalizácie spotreby tepla na území mesta Gelnica. Konečný efekt je vytváranie tepelnej pohody obyvateľom mesta a ďalším odberateľom tejto komodity.

Správa domov Gelnica, s.r.o. priamo zásobuje teplom a teplou úžitkovou vodou približne 1022 domácností a niekoľko účelových zariadení a inštitúcií napojených na tento systém.

V rámci ďalšieho zdokonaľovania uvedeného systému Správa domov Gelnica, s.r.o. zveľaďuje energetické zariadenie tak, aby realizovanie dodávok tepla z tohto systému bolo dlhodobo výhodné pre priamych odberateľov.

Zámerom Správy domov Gelnica, s.r.o. do budúcnosti je naďalej racionalizovať spotrebu tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV), vytvárať predpoklady pre dobrú regulovateľnosť spotreby tepla a napomáhať pri tvorbe energetickej koncepcie na území mesta Gelnica spolu s ďalšími rozvojovými programami mesta Gelnica