Kontaktné informáce


Oddiel

Sro Vložka číslo 19162/V


Obchodné meno

Správa domov Gelnica, s.r.o.


Sídlo

Športová 14, 056 01 Gelnica


IČO

36 721 166


Telefón

053/48 21 303


E-mail

sprava.domov@spravadomovgl.sk


Mapa